Friday, 4 November 2011

การ ย่อ/ขยาย และการหมุนภาพ เฉพาะส่วนที่ต้องการ

     มารู้จักวิธี การย่อขนาดภาพ เฉพาะส่วนที่ต้องการ เริ่มจาก เปิดภาพที่ต้องการออกมาจากนั้นใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool  ทำการ select ดังภาพ      ทีนี้จะทำการปรับเปลี่ยนขนาดของส่วนที่ select โดย กด ctrl+t กรอบของ selection จะเปลี่ยนไปดังภาพ      จากนั้นก็จะสามารถ เพิ่มขนาดลดขนาดภาพในส่วนที่ select ไว้ได้โดย นำเมาส์ไปเลื่อนที่สีเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมของกรอบ selection หากต้องการให้การย่อขยายแล้วสัดส่วนไม่เปลี่ยนให้กดปุ่ม shift ค้างไว้ด้วยหรือจะจับหมุนภาพ ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าต้องการปรับภาพแค่บางมุม ให้กด ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนที่มุมที่ต้องการหลังจากได้ขนาดที่ต้องการก็กด enter ที่คีย์บอร์ด แต่ถ้าต้องการยกเลิกก็กด esc

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

© Lightroom Presets Blog, AllRightsReserved.

Designed by Lightroom Presets Blog