Friday, 4 November 2011

ปรับความ มืด สว่าง และ ความตัดกัน ด้วย Brightness / Contrast

เริ่มต้นจากเลือกภาพที่จะทดลองปรับแสงมา 1 ภาพไปที่ Image > Adjustment > Brightness / Contrast        จะได้หน้าต่างการปรับแต่งแสงและคอนทรัส ในส่วนของ Brightness คือการปรับความสว่างหรือมีดของภาพ โดยถ้าเลื่อนไปทางขวาภาพจะสว่างขึ้น ถ้าเลื่อนไปทางซ้ายาพจะมืดลง หรือจะใส่ตัวเลขลงไปแทนก็ได้ ถ้าต้องการให้มืดลงให้ใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้า ส่วนคอนทรัส คือความตัดกันของแสงมืดกับสว่าง วิธีปรับ ก็ปรับในลักษณะเดียวกัน       ตัวอย่างภาพที่ปรับให้สว่างขึ้นและมืดลง เป็นดังภาพข้างล่าง ในตอนปรับให้ ติ๊กที่ Preview ด้วย เพื่อจะให้เห็นผลทันที      ภาพนี้ปรับ ความสว่างไปที่ +30 และ คอนทรัสไปที่ +40 จะได้เป็นภาพทางขวา เมื่อนำมาเทียบกับภาพต้นฉบับจะเห็นว่ากระปรับแสงและความตัดกันให้เหมาะสมจะทำให้ภาพดูดีขึ้นได้


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

© Lightroom Presets Blog, AllRightsReserved.

Designed by Lightroom Presets Blog