Friday, 4 November 2011

การ Modify Selection

   สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยไปที่ File > New... แล้วกำหนดขนาด 200x200 pixel จากนั้นทำการ select รูป 4 เหลี่ยมดังรูป      ทีนี้จะมาลองทำการ modify selection ที่ได้ทำไว้ เริ่มจากการเปลี่ยนมุนของสี่เหลี่ยมให้โค้ง โดยไปที่ Select > Modify > Smooth... จะได้หน้าต่างของ Smooth Selection ให้กำหนดค่าความโค้ง โดยในที่นี้จะใส่ค่าไว้ที่ 10ก็จะได้ selection เป็นมุมโค้งดังภาพ       ทีนี้จะมาทำการขยาย selection ก่อนอื่นให้เทสีแดงลงไป เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน จากนั้นให้ไปที่ Select > Modify > Expand... จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กำหนดค่า ให้ใส่เลข 3 ลงไปจะได้ selection ที่ขยายออกมาจากเดิม 3 pixel ดังภาพ      ในการลดขนาด selection ก็ให้เลือกไปที่ Select > Modify > Contract... แล้วใส่ค่าลงไป 6 ก็จะเห็นว่า ขนาดของ selection ก็จะลดลงมา      ในหลายๆครั้งเราจำเป็นต้องไปทำงาน เฉพาะในส่วนนอกของ selection ให้ทำการกลับด้าน selection โดยไปที่ Select > Inverse การ selection ก็จะกลับด้านดังภาพ ถ้าต้องการกลับให้เหมือนเดิม ก็ ไปที่ Select > Inverse อีกครั้ง

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

© Lightroom Presets Blog, AllRightsReserved.

Designed by Lightroom Presets Blog